Italien är ett land med fantastiska möjligheter och resurser, där
varje region, och varje stad – stor som liten – har sin alldeles egna
historia och sina lokala traditioner, med helt unika uttr yck i konst
och arkitektur, i gastronomin och i folkets sätt att leva.
Många turister väljer Italien för sin semester, och njuter av den
rikedom de klassiska rundturerna och resmålen bjuder. Men att
leta sig fram vid sidan av de stora allfarvägarna, till det mindre
kända Italien, betyder att kunna hänge sig åt genuina upplevelser
av ett annnat slag. Det innebär att skapa sig en helt egen
semesterupplevelse.
Den här guiden är resultatet av ett samarbete mellan Italienska
Statens Turistråd (ENIT) och organisationen ”I Borghi più belli
d’Italia”, just med målsättningen att inspirera svenska turister att
ge sig ut på upptäcktsfärd.
På de sidor som följer presenterar vi en ort per region, var och en
med sin alldeles speciella karaktär. Alla de andra 162 orterna som
”I Borghi più belli d’Italia” valt ut presenteras på deras hemsida
www.borghitalia.it, som också har engelsk version.
Vi inbjuder dig alltså här med, med denna miniguide, att börja
planera för en annorlunda semester, en resa som kommer att få
dig att förstå vad konceptet ”slow tourism” står för. Och du
kommer att återvända hem sprängfylld av underbara minnen, och
väldigt glad över att ha gjort denna resa. Välkommen!

Matteo Marzotto
Styrelseordförande
Italienska Statens Turistråd
– ENIT

 

Klubben ”I Borghi più Belli d’Italia” (”Italiens vackraste byar”)
inrättades som en del av ANCI (Associazione Nazionale Comuni
Italiani). Initiativet kom från 51 borgmästare i små italienska
kommuner som kände att de behövde öka värdet på sitt stora arv
av historia, konst, kultur, miljö och traditioner som finns i deras
byar och som till största delen varit utestängda från strömmen av
besökare och turister.
Under de sju år som klubben varit verksam har den vuxit avsevärt
och gjort det möjligt för de, idag 183, anslutna kommunerna att i
hög grad utveckla sin turistverksamhet.
Klubben, som inventerar behoven och tar tillvara engagemanget
hos de förutseende administratörer som är mest medvetna om
beskyddandet och värdeökningen av byn, har blivit en av huvud -
aktörerna på marknaden för denna typ av närturism, som är
knuten till värdet av traditionerna, kulturen och den italienska
miljön.
Kvaliteten är ett grundläggande villkor för att en by ska kunna
tilldelas titeln ”En av de vackraste byarna i Italien”. För att bli
antagen måste byn uppfylla en rad krav av strukturell karaktär, till
exempel en viss arkitektur mässig harmoni i byns sammansättning,
en viss kvalitet på det offentliga och privata byggnadsarvet samt
en viss allmän prägel på byns levnadsstandard i fråga om
aktiviteter för och tjänster åt de människor som vistas i den, både
permanent (boende) och tillfälligt (besökare).
Dessutom är det nödvändigt att administratörerna och människorna
som bor och/eller arbetar i byn ständigt är engagerade i att
förbättra dessa förutsättningar, eftersom inträdet i klubben inte
garanterar permanent medlemskap om det inte finns en vilja till
konkret agerande och fortsatt utveckling av kvaliteten i byn.
Ett av de utmärkande dragen för vår klubb är att den inte har
inrättats i syfte att genomföra en integrerad turistkampanj. Det är
faktiskt detta som garanterar skyddet, återupprättandet och värde -
ökningen, samt bevarandet av ett arv av monument och minnen
som annars oåterkalleligen skulle ha gått förlorat.
Detta mindre kända och ibland undangömda Italien representerar
kanske bäst landets tusenåriga historia, eftersom den har efter -
lämnat outplånliga spår framför allt på dessa platser. Byar, som
på alla sätt lämnats avskilda från utveckling och modernt liv.
Vi föreslår inget paradis på jorden. Vi önskar dock att såväl de
människor som i allt större antal återvänder för att bosätta sig i
dessa små, historiska byar, som de besökare som vill lära känna
dem, ska kunna hitta atmosfären, dofterna, smaker na, landskapen
och färgerna som formar en livsstil som kan njutas med alla
sinnen.
Vi hoppas att denna guide ska vara ett användbart hjälpmedel
när du vill upptäcka ett unikt arv: de vackraste byarnas Italien.

 

Fiorello Primi
Styrelseordförande
”I Borghi più belli d’Italia”

 
Ge bort ett presentkort

Ge bort ett Presentkort!

Italiens Vackraste Byar
Italiens Vackraste Byar

© Club de ”I Borghi più belli d’Italia” 

Italienska Statens Turistbyrå (ENIT)
Italienska Statens Turistbyrå (ENIT)
© Italienska Statens Turistbyrå (ENIT)